Optional (in Function Statement)

Baxi giwote gede assishshate wido sa'ino eishshuwa tirate kaa'litannohe.

Hattono: IsMissing la'i

Ganallo:


Assishsha AneAssishsh(Borro1 naannifikiimate Gede, Baxi giwo Arg2, Baxi giwo Arg3)

Lawishshuwa:


    Guma = AneAssishsha("Konniicho", 1, "Ko'o") ' baalanti tidho sa'ino.
    Guma = AneAssishsha("Jifo", ,1) ' layinkki tidho ba'ino.

HattonoLawishshuwa la'i.

Please support us!