TypeName Function; VarType Function

Soorramaanchoho mashalaqqe amaddanno naanni-fikiima (DaniSu'ma) woy kiirote malaati hornyo(VarType) qolanno.

Syntax:


TypeName (Variable) / VarType (Variable)

Return value:

String; Integer

Parameters:

Soorramaancho:soorramaancho dana afa hasiroottoro. Konni woroonni noo hornyuwa horonsi'ra dandaatto:

Keyword

Named constant

VarType

Soorramaancho dana

Boolean

11

Buulaancho soorramaancho

Byte

17

Byte variable

Date

V_DATE

7

Barru soorramaancho

Currency

V_CURRENCY

6

Currency variable

Double

V_DOUBLE

5

Marro womaanchu naxiwe soorramaancho

Integer

V_INTEGER

2

Intijere soorramaancho

Long

V_LONG

3

Seeda Intijere soorramaancho

Object

9

Udunnichu soorramaancho

Single

V_SINGLE

4

Tircho womaancho-naxiwe soorramaancho

String

V_STRING

8

Naanni-fikiimate soorramaancho

Variant

12

Baxxanno soorramaancho(tirotenni badaminoha dana baala amada dandaanno)

Empty

V_EMPTY

0

Soorramaanchu dika'anno

Null

V_NULL

1

Addimmo daati dino


Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Example:


Sub ExampleType
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
Dim siVar As Single
Dim dVar As Double
Dim bVar As Boolean
Dim lVar As Long
Dim cVar as Currency
Dim tVar as Date
 MsgBox TypeName(iVar) & " " & VarType(iVar) & Chr(13) &_
 TypeName(sVar) & " " & VarType(sVar) & Chr(13) &_
 TypeName(siVar) & " " & VarType(siVar) & Chr(13) &_
 TypeName(dVar) & " " & VarType(dVar) & Chr(13) &_
 TypeName(bVar) & " " & VarType(bVar) & Chr(13) &_
 TypeName(cVar) & " " & VarType(cVar) & Chr(13) &_
 TypeName(tVar) & " " & VarType(tVar) & Chr(13) &_
 DanuSu'ma(lVar) & " " & VarType(lVar),0,"Gama dana LibreOffice Basic giddo"
End Sub

Please support us!