Public Statement

Soorramaancho woy dira mojulete deerrira(cinaancho biddissa woy assishsha giddo nookkiha) waatanno, konni daafira soorramaanchounna dira baalante pirogiraamete mininna mojulete giddo addimmo ikkitanno.

Ganallo:


Daganniha VarSu'ma[(gudate hanafi)] [ VarDana gede][, VarName2[(gudate hanafi)] [VarDana gede][,...]]

Lawishsha:


Public iPublicVar As Integer
Sub ExamplePublic
    iPublicVar = iPublicVar + 1
    MsgBox iPublicVar
End Sub

Please support us!