IsError Function

Soorramaanchu so'rote hornyo amadannota jifanno.

Ganallo:


    IsError (Var)
  

Qolote guma:

Buulaancho

Eishshuwa:

Var: Jifa hasiratto soorramaancho. Soorramaanchu so'ro hornyo amadiro, assishsha Halaale woy Xara qoltanno.

Please support us!