IsDate Function

Kiirote malaatta woy naanni-fikiima Barra soorramaanchi wido woleessantannota jifanno.

Ganallo:


IsDate (Shallagote handaara)

Qolote guma:

Boolean

Eishshuwa:

Shallagote handaara: Jifa hasiratto. Shallagote handaari barru wido woleessama dandiiro , assishshu Adda qolanno, woy assishshu Xara qolanno.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Lawishsha:


Sub ExampleIsDate
Dim sDateVar As String
    sDateVar = "12.12.1997"
    Print IsDate(sDateVar) ' True
    sDateVar = "12121997"
    Print IsDate(sDateVar) ' False
End Sub

Please support us!