IsArray Function

Soorramaanchu dirate giddo daatu bare ikkinota badanno.

Ganallo:


IsDira (Var)

Qolote guma:

Boolean

Eishshuwa:

Var: Dirate gede xawisamino gedeenni jifa hasiratto soorramaancho. Soorramaanchu dira ikkiro, assishsha Halaale qoltanno, woy Xara higanno.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Lawishsha:


Sub ExampleIsArray
Dim sDatf(10) As String
    Print isarray(sdatf())
End Sub

Please support us!