CSng Function

Naannifikiima woy kiirote handaara daatu dani Tircho wido woleessanno.

Ganallo:


CSng (Handaara)

Qolote guma:

Tircho

Eishshuwa:

Handaara: Woleessa hasiratto naannifikiima woy kiirote handaara. Naannifikiimate handaara woleessate, assootu amurati gadete kiiro suudishsha horonsi'ratenni kiiro rosantino borronni ("123.5") ea hasiisanose.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Lawishsha:


Sub ExampleCSNG
    MsgBox CDbl(1234.5678)
    MsgBox CInt(1234.5678)
    MsgBox CLng(1234.5678)
    MsgBox CSng(1234.5678)
End Sub

Please support us!