CBool Function

Buulaancho handaarrara naannifikiimate heewishsho woy kiirote heewishsho woleessanno, woy tircho kiirote handaara buulaancho handaara wido woleessanno.

Ganallo:


CBool (Handaara1 {= | <> | < | > | <= | >=} Handaara2) woy CBool (Kiiro)

Qolote guma:

Buulaancho

Eishshuwa:

Handaara1, Handaara2: Heewisa hasiratto naannifikiima woy kirote handaarra. Handaara xaadduro, CBool assishsha Halaale qoltanno, woy Xara higanno.

Kiiro: Woleessa hasiratto kirote handaarra. Handaara 0te ledo taalturo, Xara higanno, woy Halaalu higanno.

Instr assishshanni higganno hornyo shallaggate konni woroonni noo lawishshi CBool horonsi'ranno. Tini assishsha "nna" qaali horonsi'raanchunni e'ino sentense giddo afamannoro buuxanno.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Lawishsha:


Sub ExampleCBool
Dim sText As String
  sBorro = EoteSaaxine("Harancho sentense:")
  ' "nna" qaali sentensete giddo leellannoro buuxi.
  ' Hajajote xuruuri darga
  ' Instr(Eo, "nna")<>0 ikkiro Hakkunni gedensaanni...
  ' CBool assishsha konni woroonni noo garinni loosansanturo:
  CBool(Instr(sBorro, "nna")) ikkituro Hakkunni gedensaanni
    MsgSaaxine "»qaali« eessootto sentense giddo leellanno"
  EndIf
End Sub

Please support us!