CVErr Function

Naanni-fikiima woy kiirote handaara baxxitino cinaancho dana "So'ro" handaara wido woleessanno.

Ganallo:


      CVErr(Handaara)
    

Qolote guma:

Baxxannoha.

Eishsha:

Handaara: Woleessa hasiratto naanni-fikiima woy kiirote handaara.

Please support us!