CDec Function

Tonnishshu handaarara naannifikiimate woy kiirote handaara woleessanno.

Ganallo:


CDec(Handaara)

Qolote guma:

Tonnishshu kiiro.

Eishsha:

Handaara: Woleessa hasiratto naannifikiimate woy kiirote handaara.

Please support us!