Abs Function

Kiirote handaara co'itte hornyo qolanno.

Ganallo:


Abs (Kiiro)

Qolote guma:

Double

Eishshuwa:

Kiiro: Co'itte hornyo qola hasiratto kiirote handaara. Posetive kiiro, 0te ledo, soorrantukkinni higganno, negeetive kiiro kayinni posetive kiiro wido woleessantanno.

Konni woroonni noo lawishshi lame hornyuwa mereero noo badooshshe shallagate Abs assishsha horonsi'ranno. Hasiritto hornyo balxxe eessittoro qarru diheeranno.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Lawishsha:


Sub ExampleDifference
Dim siW1 As Single
Dim siW2 As Single
    siW1 = Int(EoteSaaxine$ ("Umi bikka eessi","Hornyote Eo"))
    siW2 = Int(EoteSaaxine$ ("Layinki bikka eessi","Hornyote Eo"))
    "Baxxinohu "; Abs(siW1 - siW2) attami
End Sub

Please support us!