Fix Function

Kiirote handaari intijerete hornyo kiirote beehamicco gafa hunatenni qolanno.

Syntax:

Gatamari (Handaara)

Return value:

Double

Parameters:

Handaara: Intijerete hornyo qola hasiratto kiirote handaara.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Example:


Sub ExampleFix
    Gatamari(3.14159) attami ' 3 qolanno.
    Gatamari(0) attami ' 0 qolanno.
    Gatamari(-3.14159) attami ' -3 qolanno.
End Sub

Please support us!