Mod Operator

Beehonniha intijerete gataancho qolanno.

Ganallo:


Guma = Handaara1 MOD Handaara2

Qolote guma:

Intijere

Eishshuwa:

Guma: MOD assoti guma amadanno kiirote soorramaancho.

Handaara1, Handaara2:Beeha hasiratto kiirote handaarra.

Lawishsha:


Sub ExampleMod
  10 Mod 2.5 attami ' 0 qolanno
  10 / 2.5 Attami ' 4 qolanno
  10 Mod 5 attami ' 0 qolanno
  10 /5 Attami ' 2 qolanno
  10 Mod 10 attami ' 5 qolanno
  5 / 10 Attami ' 0.5 qolanno
End Sub

Please support us!