"+" Operator

Lame handaarra ledanno woy xaadisannno.

Ganallo:


Guma = Handaara1 + Handaara2

Eishshuwa:

Guma: Lexxote guma amadanno kirote handaara.

Handaara1, Handaara2: Xaadisa woy leda hasiratto kiirote handaara.

Lawishsha:


Sub ExampleAddition1
    Print 5 + 5
End Sub
 
Sub ExampleAddition2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 + iValue2
End Sub

Please support us!