XOR Operator

Korkaataancho calla-woy lame handaara xaadishsha loosanno

Ganallo:


Result = Expression1 XOR Expression2

Eishshuwa:

Guma: Xaadishshu guma amadanno kiirote soorramaancho.

Handaara1, Handaara2: Xaadisa hasiratto kiirotte handaara.

Lame handaara mimmito babbaxituro calla korkaataanchu callu-woy lamunku boolaanchi handaarra hornyo Halaale qoltanno.

Bitwise Calla-woy xaadishshu fiixoontanno bite lame handaarra giddonni mittunni qinaabburo bite qolanno.

Lawishsha:


Sub ExampleXOR
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
  vOut = vA > vB XOR vB > vC ' returns 0
  vOut = vB > vA XOR vB > vC ' returns -1
  vOut = vA > vB XOR vB > vD ' returns -1
  vOut = (vB > vD XOR vB > vA) ' returns 0
  vOut = vB XOR vA ' returns 2
End Sub

Please support us!