Eqv Operator

Lame handaara korkaataanchu talloonye shallagganno.

Ganallo:


Guma = Handaara1 Eqv Handaara2

Eishshuwa:

Guma: Heewishshote guma amadanno kiirote soorramaancho.

Handaara1, Handaara2: Heewisa hasiratto handaara.

WBuulaancho handaara mereero taalloonyeho jifattowote, lamenti handaara Halaale woy Xara ikkituro gumu Halaale ikkanno.

Bit-wisete heewishsho giddo, gumu giddo bite lamente handaarranni woy lamente gobbanni qinaabburo Eqv assaanchi muli bite calla qineessanno.

Lawishsha:


Sub ExampleEqv
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variantsee #i38265
Dim vOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vOut = A > B Eqv B > C ' -1 qolanno
  vOut = B > A Eqv B > C ' 0 qolanno
  vOut = A > B Eqv B > D ' 0 qolanno
  vOut = (B > D Eqv B > A) ' -1 qolanno
  vOut = B Eqv A ' -3 qolanno
End Sub

Please support us!