AND Operator

Korkaataanchunni lame handaarra xaadisannno.

Ganallo:


Guma = Handaara1 nna Handaara2

Eishshuwa:

Guma: Xaadishshu guma maareekkanno kiirote soorramaancho.

Handaara1, Handaara2: Xaadisa hasiratto xaadishshuwa.

Lamenti handaarra Halaale shallagguro ANDnni xaadisantino buulaancho handaara Halaale hornyo calla qoltanno:

Halaale NNA Halaale Halaale qoltanno; wole xaadishshuwara gumu Xara ikkanno.

Hattono, AND assanchi mittu garinni ofoltino bituwa bitiwayisi heewishsha lame kiiro handaarra wido loosansanno.

Lawishsha:


Sub ExampleAnd
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant
Dim vVarOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vVarOut = A > B Nna B > C ' -1 qolanno
  vVarOut = B > A Nna B > C ' 0 qolanno
  vVarOut = A > B Nna B > D ' 0 qolanno
  vVarOut = (B > D Nna B > A) ' 0 qolanno
  vVarOut = B Nna A ' bitiwayisetenniinna lamente tidho xaadishshanni 8 qolanno
End Sub

Please support us!