Logical Operators

Konni woroonni noo korkaataanchu assaano LibreOffice Basic nni irkidhanno.

Korkaataanchu assaano lame handaarra woy soorramaano amado xaadissanno(bitwise), lawishshaho, bitubba qinaabbinoronna qinaabbinokkiro jifate.

AND Operator

Korkaataanchunni lame handaarra xaadisannno.

Eqv Operator

Lame handaara korkaataanchu talloonye shallagganno.

Imp Operator

Lame handaarra aana korkaataancho leellishancho loosanno.

Not Operator

Bitete hornyuwa soorratenni handaara ......

Or Operator

Lame handaarra aana korkaataancho woy badanshsho loosansanno.

XOR Operator

Korkaataancho calla-woy lame handaara xaadishsha loosanno

Please support us!