Minute Function

YannateAante woy YannateHornyo assishshanni kalaqantanno aantete yanna hornyo ledo xaaddanno saatete daqiiqa qolanno.

Ganallo:


Daqiiqa (Kiiro)

Qolote guma:

Intijere

Eishshuwa:

Kiiro: Daqiiqu hornyo qolate horonsi'rantanno aantete yanna hornyo amaddanno kiirote handaara.

Tini assishshaYannateAante assishsha gurchooti. YannateAante YannateHornyoassishshani kalaqantanno aantete yanna hornyo daqiiqa qolanno. Lawishshaho, handaara:

Print Minute(TimeSerial(12,30,41))

30 hornyo qolanno

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Lawishsha:


     Sub ExampleMinute
     MsgSaaxine "Xaa daqiiqi "& Daqiiqa(Xa)& "."
     End Sub
   

Please support us!