Yannate hornyuwa woleessanni

Konni woroonni noo assishshuwa yannate hornyuwa shallagantanno kiiro wido woleessitanno.

Hour Function

YannateAantenni woy YannateHornyo assishshinni loossanno yannate hornyo yannate giddonni qoltanno.

Minute Function (BASIC)

YannateAante woy YannateHornyo assishshanni kalaqantanno aantete yanna hornyo ledo xaaddanno saatete daqiiqa qolanno.

Second Function

YannateAantenni woy YannateHornyo assishshinni loosantannota laynkki aantete yanna wobe sa'anno intijere qolanno.

TimeSerial Function

Badantino yannara, daqiiqaho, nna kiirote hornyo gede sa'ino layinkki eishshuwara aantete yanna hornyo shallagganno. Konni daafira konne hornyo yannate mereeri badooshshe shallaggate horonsi'ra dandaatto.

TimeValue Function

Badantino saate, daqiiqa, nna sekonde giddonni antete yanna hornyo shallagganno. Eishshuwa tircho kiirote hornyonni yanna wobe sa'anno naannifikiimmuwate gede sa'ino. Tini hornyo yannate badooshshe shallaggate ka'litanno.

CDateToUnoTime Function

Returns the time part of the date as a UNO com.sun.star.util.Time struct.

CDateFromUnoTime Function

Converts a UNO com.sun.star.util.Time struct to a Date value.

CDateToUnoDateTime Function

Returns the time part of the date as a UNO com.sun.star.util.DateTime struct.

CDateFromUnoDateTime Function

Converts a UNO com.sun.star.util.DateTime struct to a Date value.

Please support us!