Month Function

Barruaantenni woy Barruhornyo assishshinni loossanno aantete barri giddonni diru agana qolanno.

Ganallo:


Agana(Kiiro)

Qolote guma:

Intijere

Eishshuwa:

Kiiro: Diru agana tirate horonsi'nannita aantete barri kiiro amaddanno kiirote malaati handaara.

Kuni assishshi DateSerial assishshi gurchooti. DateSerial woy DateValue loosanno aantete barra lawanno diru giddo noo agana qolanno. Lawishshaho, handaara


Print Month(DateSerial(1994, 12, 20))

12 hornyo qolanno.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Lawishsha:


Sub ExampleMonth
    MsgSaaxine "" nna Agana(Xaa) ,64,"Xaa agana"
End Sub

Please support us!