FileExists Function

Fayle woy furcho daatu meediiemme…..aana afantannoro tiranno.

Ganallo:


FayleHeedhanno(FayleteSu'ma Naannifikiimate Gede | FurchuSu'ma Naannifikiimate Gede)

Qolote guma:

Buulaancho

Eishshuwa:

FayleteSu'ma | FurchuSu'ma...: Xabbe leellitanno faylete badooshshe amaddanno naannifikiimate handaara. Hattono URL qaagiishsha horonsi'ra dandaatto .

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Lawishsha:


Sub ExampleFileExists
    MsgBox FileExists("C:\autoexec.bat")
    MsgBox FileExists("file:///d|/bookmark.htm")
    MsgBox FileExists("file:///d|/Private")
End Sub

Please support us!