RmDir Statement

Daatu tareessaanchu giddonni hee'raancho furcho hunanno.

Syntax:

RmDir Statement diagram


RmDir Borro Naanni-fikiimate Gede

Parameters:

Borro: Naanni-fikiimate shallagote handaari huna hasirattoha furchu su'manna haruma badanno. Hattono URL xawishsha la'a dandaatto.

Harumu afaminokkiro, RmDir assaawete fooliishsho xaa harumi giddo huna hasiratto furcho hasanno. Hakko afama hoogiro, so'rote sokka leellitanno.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

76 Harumu diafamino

Example:


Sub ExampleRmDir
    MkDir "C:\Test2"
    ChDir "C:\test2"
    MsgBox Curdir
    ChDir "\"
    RmDir "C:\test2"
End Sub

Please support us!