Name Statement

Heeraanchu fayle woy furchu su'ma soorranno.

Ganallo:


AkkalaSu'ma Fikiimmate gede HaaroSu'mi fikiimmate gede su'mi

Eishshuwa:

AkkalaSu'ma, HaaroSu'ma:Faylete su'ma harumu ledo baddanno naannifikiimate fooliishsho, hattonnoURL Xawishsha horonsi'ra dandaatto.

Lawishsha:


Sub ExampleReName
On Error GoTo Error
FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\temp\autoexec.sav"
Name "c:\temp\autoexec.sav" As "c:\temp\autoexec.bat"
End
Error:
If err = 58 Then
    MsgSaaxine "Fayle umonni no"
End If
End
End Sub

Please support us!