CurDir Function

Xaa harumi oofo wobe sa'anno baxxaancho naannifikiima qolanno.

Qorophishu Bido

This statement currently does not work as documented. See this issue for more information.


Ganallo:


CurDir [(Borro Naannifikiimate Gede)]

Qolote guma:

Naanni-fikiima

Eishshuwa:

Borro: Heeraancho oofo baddanno naannifikiimate handaara (lawishshaho, "C" umi kaajja oofo umi beeho...).

Oofo badantinokkiro woy zeer-seendille naannifikiima ("") ikkitinoro, CurDir xaa oofora haruma qolanno. Oofote xawishshi syntax... gara ikka hoogiro, oofo nookkiro, woy fidale CONFIG.SYS giddo tirantu gedensaanni oofote fidale kalaqanturo LibreOffice Basic so'ro kulanno(riporte assanno).

Tini assishsha fidalete borgaraati di'ikkitino.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

68 Udiinnichu dino

7 Memorete base ajjanno

51 Giddoodi si'ro

Lawishsha:


Sub ExampleCurDir
Dim sDir1 As String , sDir2 As String
  sDir1 = "c:\Test"
  sDir2 = "d:\Private"
  ChDir( sDir1 )
  MsgBox CurDir
  ChDir( sDir2 )
  MsgBox CurDir
End Sub

Please support us!