Eof Function

Faylete mu'lisaanchi faylete jeeffo iillino gedeenni tiranno.

Syntax:


Eof (inthnadaara Intijerete Gede)

Return value:

Buulaancho

Parameters:

Inthandaara: Fano fayle kiiro shallagganno intijerete handaara.

faylete jeeffora eo adhate wo'naalattowote so'ro hoolate EOF horonsi'ri. Faylete giddonni nabbawate fooliishsho adhattowote, faylete mu'lisaanchi nabbawantanno bayittate kiironni….....Faylete jeeffo iillitannowote, EOF hornyo "Halaale" (-1)qolanno.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

52 Horiweelo faylete su'ma woy faylete kiiro

Example:

Please support us!