Fayle E/G Assishshuwa

Horonsi'raanchu-woyyeesso(daata) faylla kalaqatenna gashshate Fayle E/G assishsha horonsi'ri.

Tenne assishshuwa "riletivete" faylla kalaqo irkisate horonsi'ra dandaatto, hakkiinnino maareekkote kiiro badatenni maareekkuwa suuqanna galagalte hogowa dandaatto. Fayle E/G assishshuwa faylete bikka, xaa harumi qinoo, woy faylete woy furchu daati kalaqo shiqishatenni fayllakki gashshate kaa'lannohe.

note

The ScriptForge library in LibreOffice 7.1 introduces the FileSystem service with methods to handle files and folders in user scripts.


Faylla Fananniinna Cufanni

Fayle Eo/Guma Assishshuwa

Faylla Gashshanni

Faylla gashshate assishshuwanna assaawete fooliishshuwa woroonni borressantino.

Please support us!