Leellishalbu eora Assishshuwa

Tini kifile leellishalbu eo qorqorate kaa'litanno Dodammete assishshuwa xawissanno.

InputBox Function

Hasaawu giddo horonsi'raanchu borro eessa dandaannowa feeffata leellishanno. Eo soorramaanchoho gaamantanno.

Please support us!