Hasaawa Giddora eessi

QARA hasaawu fayile giddora eessate "Fani" hasaawa woshshi.

Giddora eessinoonni hasaawi albaanni mine noo hasaawi su'ma afirinoha ikkiro, giddora eessinooni hasaawi su'ma soorrate sokkate saaxine tenne assate mura dandaattowa lai. Konni daafira hasaawu su'mi aananno fano "umi-loosaanchu" su'miwa soorramanno hatto haaro hasaawa kalanqanni yanna gede yaate. Woygiddo noo hasaawa giddora eino hasaawinni riqiwate dandaatto. Aguri qiphisitto ikkiro hasaawu giddora di-daanno.

Hasaawu baadillicho daata amadino. Hasaawa giddora abbinanni woyite, hasaawu baadillichimma deerrante kalaqantara dandiitanno.

Minu wole giddora abbinoonni hasaawinni heewinsanni woyite ledote afoo amadinoha ikkiro, woy giddora abbinoonni co'onta baadillicho ikka hoogiha ikkiro, hakka woyite ledote afuubba giddora abbinoonni hasaawira rosamino baadi hasaawiha naanni-fikiimu horoonsi’ne sammi yine ledate.

Giddora abbinoonni hasaawinni minu ledo heewinsanni woyite ledote afoo amadinoha ikkiro, woy minu co'onta baadillicho ikka hoogiha ikkiro, hakka woyite sokkate saaxine Ledi, aguri, hattono huni ledo la"atto.

Bido

Hasaawagiddora abbi

Please support us!