Sa"ate Dandeessi

Maakirote giddo soorramaano illachishate tenne bido qiphisi. Soorramaanonniti amado addi addi xullaallora leeltanno.

Ise doorate soorramaanote su'ma qiphisi, aanchiteno Sa'ate Dandeessi bido qiphisi. Soorramaanote gaammoonni hornyi su'misenni aane leellanno. Konne hornyano yanna tuqa yanneessinanni.

Bido

Sa"ate Dandeessi

Soorramaancho saate hunate, Sa"atete xullaallo giddo soorramaancho doori aanchiteno Sa"ate Huni bido aana qiphisi.

Please support us!