Aantete Qaafo

Maakironna iso uurrisi layinki aante gedensoonni ha'risi.

Tenne hajajo Lai hajajo ledo xaadisse so'ro hunaasinchu gede assite horoonsira dandaatto.

Bido

Aantete Qaafo

Please support us!