Ikkitubba

Dooramino qorqoraasinchira woy hasaawira ikkito loosi. Ikkitubba dooramino qorqoraasincho irkidhanno.

Illachiiisha adhanno yannara

Ikkito leellitannohu qorqoraasinchu illachiisha adhirooti.

Illachiisha hoogannowote

Ikkito leellitannohu qorqoraasinchu illachiisha hoogirooti.

Xiiwantino qulfe

Tini ikkito kalaqantannohu qorqoraasinchoho illachiishu heereennasi horonsiraanchi hasiri qulfe xiiwannowoteeti.

Qulfe fccisantino

Tini ikkito kalaqantannohu qorqoraasinchoho illachiishu hereennasi heereennanni horonsiraanchi qulfe faccisanno yannaraati.

Soorraminoha

Tini ikkito leellitannohu, qorqoraasinchu illachiisha hoogannowotenna qorqoraasinchu amado illachiisha hoggu yannanni hanaffe soorraantannowoteeti.

Borro soorrantino

Tini ikko loossannohu eote bare giddo borro eessittoro woy soorrittorooti .

Uduunnichu deerri soorramanno

Tini ikko loosantannohu, qorqoraasinchu bare deerri soorramirooti, lawishshaho, buuxaminohunni buuxaminokkihuwa.

Ajo giddoonni

Tini ikkito leellitannohu ajo qorqoraasincho essitannowoteeti.

Qulfe xiiwantannowote ajo milleessamanno

Tini ikkito leellitannohu qulfe xiiwante heedheennanni ajo goshooshantanno yannaraati.

Aju milleessamino

Tini ikkito leellitannohu ajo qorqoraasinchu aanaanni milleessitanno yannaraati.

Ajote ilka xiiwamino

Tini ikkito leellitannohu ajote mu'lisaanchi qorqoraasinchu aana heereenna ajote ilki xiiwamanno yannaraati.

Ajote ilka faccisantino

Tini ikkito leellitannohu ajote mu'lisaanchi qorqoraasinchu aana heereenna ajote ilki Faccisamanno yannaraati.

Ajo gobbaanni

Tini ikkito leellitannohu ajo qorqoraasincho agurtannowoteeti.

Rageessanni heereenna

Tini ikkito leellitannohu goshooshamagaxu goshooshamannowoteeti.

Please support us!