Qorqoraasinenna Hasaawubbate Akatta

Dooramino hasaawi woy qorqoraasinchi akatta badanno. Tenne hajajo horonsi'rate akeekishshu gara afa hasiissannohe.

Daata akattate hasaawi giddo eessanni

Konni woroonni noo qulfete xaadishshi daata bacaxuruura bare giddo woy akatta hasaawi xaadi-saaxine giddo eessate loosansanno:

Qulfuwa

Heleelle

Alt+Wororritte Worbicho

Xaadi-saaxine fananno

Alt+Alillitte Worbicho

Xaadi-saaxine cufanno

Shift+Enter

Xuruuru tao baca-xuruuri bare giddo surkanno.

(AlillitteWorbicho)

Umi xuruuri wido haranno.

(WororritteWorbicho)

Albisufi xuruuriwa ha'ranno.

Eessi

Barete assantino soorro loosaanse wirsa albisufi bare aana woranno.


Xaphooma

Doorroonni qorqoraasinchi woyim hasaawo akatuwa tiri. Noo akatuwa doorroonni qorqoraasinchi dani aana irki'rantanno. Konni daafira woroonni noo akatuwa baalante qorqoraasinchu danira dino.

Ikkitubba

Dooramino qorqoraasinchira woy hasaawira ikkito loosi. Ikkitubba dooramino qorqoraasincho irkidhanno.

Please support us!