La'ote Xullaallo

Xullaallote la'o pirogiraamete loosi yannara soorramaanote hornyo la'atto gede assaano. Soorramaancho Laote borro saaxine giddo tiri. Soorramaancho dirtote saaxinera ledatenna hornyuwasi leellishate Lao dandeessi aana qiphisi.

La'i

Hornyosi garagarantanno soorramaanchu su'ma eessi.

Lao Huni

La'antino soorramaano dirtonni dooramino soorramaancho hunanno.

Bido

La'o huni

La'amino soorramaanchi Hornyo muccisanni

La'antino soorramaano dirto leellishanno. Eote mereero hornyosi muccisate haranchu uurrinshinni lameegge qiphisi. Haaro hornyo pirogiraamete soorramaanchu hornyo gede adhantanno.

Please support us!