Pirogiraamete minna, Mojuullann Hasaawubba

Konni woroonni noohu LibreOffice Basic giddo pirogiraamete minna, moojuullanna hattono hasaawubbannita qara horo xawisanno.

LibreOffice Basic pirojektekki gano loosate kaa'lanno udiinnicho shiqishannohe. Qara pirojekte giddo SUBS nna FUNCTION gaamate kaa'litanno babbaxitino "safaro" irkisanno.

Pirogiraamete minna

Pirogiraamete mini mojule gamba assate udiinnichu gede owaatanno, hattono bortajete woy qixxaawara xallisamanno. Bortaje woy qixxaawa suuqantannowote, Pirogiraamete mini giddo amadantino mojuulla baala uminsanni suuqantanno.

Pirogiraamete mini 16,000 mojuulla amadanno.

Modulla

Mojule soorramaanchu egensiishshi ledo SUBS nna FUNCTIONS amaddanno. Mojulete giddo suuqamanno pirogiraamete seendilli 64 KB nni disa'anno. Lexxo foonqe hasiissuro LibreOffice Basic pirojekte baasa mojulla wido beekke tirchu pirogiraamete mini giddo suuqa dandaatto.

Hasaawu Mojulla

Hasaawu mojulla hasaawu tiro amaddanno, hasaawu saaxine akatta ledo, mittu mittunku hasaawi miilanna gaamantino ikko akatta. Hasaawu mojule tircho hasaawa calla amaddanno daafira, "hasaawubba" ikkitte nabbawantanno.

Please support us!