Ganallo

Tini kifile LibreOffice Basic miila qara sy….. xawissanno. deta…..xawishshira badame leellanno LibreOffice Basic Massagaancho la'I.

Soorramaano Horonsi'ranni

Konni woroonni noohu LibreOffice Basic giddo qara horo xawisanno.

Uduunnichu katalooge horonsi'ranni

Uduunnichu katalooge LibreOffice giddo kalaqootto mojuullanna hasaawubba shiqishanno.

Using Procedures, Functions and Properties

The following describes the basic use of procedures, functions and properties in LibreOffice Basic.

Pirogiraamete minna, Mojuullann Hasaawubba

Konni woroonni noohu LibreOffice Basic giddo pirogiraamete minna, moojuullanna hattono hasaawubbannita qara horo xawisanno.

Please support us!