Hasaawote Muccisaanchi giddo Qorqoraasine Kalaqanni

Hasaawote aana qorqoraasine ledate BASIC hasaawo muccisaanchiUduunni Saaxine aani uduunne horon'siri.

  1. Uduunnu Saaxine gaxa fanate, Maakiro udiinni gaxi aana noo Qororaasincho Surki bido mule noo worbicho kiphisi.

  2. Uduunnu Gaxi aana uduunne kiphisi, lawishshaho, Ilka.

  3. Hasaawote aana, ilka hasiratto bikki geeshsha goshooshi.

Please support us!