"+" Operator

ප්‍රකාශන දෙකක් එක් කරයි හෝ ඒකාබද්ධ කරයි.

කාරක රීතිය:


ප්‍රතිඵලය = ප්‍රකාශනය1 + ප්‍රකාශනය2

පරාමිතීන්:

ප්‍රතිඵලය: එකතුකිරීමේ ප්‍රතිඵලය අඩංගුවන ඕනෑම සංඛ්‍යාත්මක ප්‍රකාශනයක්.

ප්‍රකාශනය1, ප්‍රකාශනය2: ඔබට ඒකාබද්ධ කිරීමට හෝ එක් කිරීමට අවශ්‍ය ඕනෑම සංඛ්‍යාත්මක ප්‍රකාශනයක්.

උදාහරණය:


Sub ExampleAddition1
    Print 5 + 5
End Sub
 
Sub ExampleAddition2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 + iValue2
End Sub

Please support us!