Pasek narzędzi śledzenia zmian

Zawiera polecenia, które są dostępne do śledzenia zmian w pliku.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Paski narzędzi - Śledź zmiany.


Pokaż śledzenie zmian

Pokazuje lub ukrywa zarejestrowane zmiany.

Ikona pokaywania śledzenia zmian

Pokaż śledzenie zmian

Rejestruj zmiany

Śledzi każdą zmianę dokonaną w bieżącym dokumencie według autora i daty.

Ikona rejestrowania zmian

Rejestruj zmiany

Poprzednia śledzona zmiana

Ikona poprzedniej śledzonej zmiany

Poprzednia śledzona zmiana

Następna śledzona zmiana

Ikona następnej śledzonej zmiany

Następna śledzona zmiana

Akceptuj śledzoną zmianę

Ikona akceptowania śledzonej zmiany

Akceptuj śledzoną zmianę

Odrzuć śledzoną zmianę

Ikona odrzucania śledzonej zmiany

Odrzuć śledzoną zmianę

Akceptuj wszystkie śledzone zmiany

Ikona akceptowania wszystkich śledzonych zmian

Akceptuj wszystkie śledzone zmiany

Odrzuć wszystkie śledzone zmiany

Ikona odrzucania wszystkich śledzonych zmian

Odrzuć wszystkie śledzone zmiany

Akceptuj śledzoną zmianę i wybierz następną

Ikona akceptowania śledzonej zmiany i wybierania następnej

Akceptuj śledzoną zmianę i wybierz następną

Odrzuć śledzoną zmianę i wybierz następną

Ikona odrzucania śledzonej zmiany i wybierania następnej

Odrzuć śledzoną zmianę i wybierz następną

Zarządzaj zmianami

Zaakceptuj lub odrzuć zarejestrowane zmiany.

Ikona zarządzania śledzonymi zmianami

Zarządzaj śledzonymi zmianami

Komentarz

Wstawia komentarz wokół zaznaczonego tekstu, slajdu prezentacji, strony rysunku lub w bieżącej pozycji kursora arkusza kalkulacyjnego.

Ikona wstawiania komentarza

Wstaw komentarz

Wstaw komentarz do śledzonej zmiany

Wprowadź komentarz do zarejestrowanej zmiany.

Ikona wstawiania komentarza do śledzonej zmiany

Wstaw komentarz do śledzonej zmiany

Chroń zmiany

Uniemożliwia użytkownikowi dezaktywację funkcji zapisu zmian lub akceptację lub odrzucenie zmian, chyba że użytkownik wprowadzi hasło.

Ikona chronienia zmian

Chroń zmiany

Porównaj dokumenty

Porównuje bieżący dokument z innym wybranym dokumentem. W wyświetlonym oknie dialogowym zawartość wybranego dokumentu jest oznaczana jako usunięte fragmenty. Można wstawić zawartość wybranego pliku do bieżącego dokumentu, zaznaczając odpowiednie usunięte wpisy i klikając polecenie Odrzuć, a następnie Akceptuj.

Ikona porównania dokumentów

Porównaj dokumenty

Scal dokumenty

Importuje do oryginału zmiany wprowadzone w kopiach dokumentu. Zmiany w zawartości przypisów dolnych, główek, ramek i pól są ignorowane. Identyczne zmiany są automatycznie scalane.

Ikona scalania dokumentów

Scal dokumenty

Prosimy o wsparcie!