Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Więcej podziałów


Więcej podziałów

Podmenu z dodatkowymi podziałami wierszy, kolumn i stron

Wstaw ręczny podział wiersza

Ikona ręcznego podziału wiersza

Kończy bieżący wiersz i przenosi tekst znaleziony na prawo od kursora do następnego wiersza bez tworzenia nowego akapitu.

Lokalizacja ponownego rozpoczęcia określa, gdzie rozpocznie się następny wiersz po jego podziale.

Wstaw ręczny podział kolumny

Ikona ręcznego podziału kolumny

Wstawia ręczny podział kolumny (w układzie wielokolumnowym) i przenosi tekst znaleziony na prawo od kursora na początek następnej kolumny. Ręczny podział kolumny jest wskazywany przez niedrukowaną ramkę u góry nowej kolumny.

tip

Wstaw podział kolumny, naciskając +Shift+Enter


Ręczny podział

Ikona ręcznego podziału

Wstawia ręczny podział wiersza, kolumny lub strony w miejscu położenia kursora.

Prosimy o wsparcie!