Główka i stopka

To podmenu zawiera polecenia dodające oraz usuwające główki i stopki stron.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Główka i stopka.


Główka

Dodaje lub usuwa główkę ze stylu strony zaznaczonego w podmenu. Główka jest dodawana do wszystkich stron używających wybranego stylu strony. W przypadku nowego dokumentu lista zawiera tylko styl "Domyślnie". Inne style strony są dodawane do listy po zastosowaniu ich w dokumencie.

Stopki

Dodaje lub usuwa stopkę ze stylu strony wybranego w menu podrzędnym. Stopka jest dodawana do wszystkich stron korzystających z tego samego stylu strony. W nowym dokumencie na liście znajduje się wyłącznie styl strony "Domyślny". Inne style strony są dodawane do listy po zastosowaniu ich w dokumencie.

Prosimy o wsparcie!