Wstaw ramkę

To podmenu zawiera zarówno interaktywne i nieinteraktywne sposoby wstawiania ramki.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Ramka


Ramka interaktywna

Wstawia ramkę poprzez rysowanie jej kształtu za pomocą kursora myszy.

Ramka

Wstawia ramkę, za pomocą której można utworzyć układ jednej lub więcej kolumn z tekstem i obiektami.

Ramka przestawna

Wstawia ramkę przestawną do dokumentu. Ramki przestawne są używane w dokumentach HTML-owych do wyświetlania zawartości innego pliku.

Prosimy o wsparcie!