Przypis dolny i końcowy

Menu zawiera polecenia wstawiające przypis dolny i końcowy z lub bez dodatkowej interakcji użytkownika.

Przypis dolny

Wstawia przypis dolny na bieżącej pozycji kursora bez monitu.

Przypis końcowy

Wstawia przypis końcowy na bieżącej pozycji kursora bez monitu.

Przypis dolny i końcowy

Wstawia przypis dolny lub końcowy w dokumencie. Zakotwiczenie notatki jest wstawiana w bieżącej pozycji kursora. Możesz wybrać między automatyczną numeracją a niestandardowym symbolem.

Prosimy o wsparcie!