Właściwości programu LibreOffice Writer

Program LibreOffice Writer umożliwia projektowanie i tworzenie dokumentów tekstowych zawierających elementy graficzne, tabele i wykresy. Dokumenty możesz zapisywać w wielu formatach, w tym w standardowym formacie OpenDocument (ODF), w formacie Microsoft Word .doc lub w HTML. Możesz także łatwo eksportować dokument do formatu PDF (Portable Document Format).

Pisanie

Program LibreOffice Writer umożliwia tworzenie podstawowych dokumentów, np. notatek, faksów, listów, życiorysów i scalanie dokumentów, a także długich, złożonych dokumentów składających się z wielu części uzupełnionych bibliografiami, tabelami informacyjnymi i indeksami.

LibreOffice Writer zawiera również przydatne funkcje, takie jak sprawdzanie pisowni, słownik wyrazów bliskoznacznych, autokorekta i dzielenie wyrazów oraz różnorodne szablony do prawie każdego celu. Możesz także tworzyć własne szablony za pomocą kreatorów.

Projektowanie i tworzenie struktur

LibreOffice oferuje szeroką gamę opcji projektowania dokumentów. Użyj okna Style, aby tworzyć, przypisywać i modyfikować style akapitów, pojedynczych znaków, ramek i stron. Ponadto Nawigator pomaga szybko poruszać się po dokumentach, umożliwia przeglądanie dokumentu w widoku konspektu i śledzi obiekty, które wstawiłeś do dokumentu.

W dokumentach tekstowych można także tworzyć różne indeksy i spisy. Można definiować strukturę i wygląd indeksów oraz spisów zależnie od własnych wymagań. Aktywne hiperłącza i zakładki umożliwiają przechodzenie bezpośrednio do odpowiednich elementów tekstu.

DTP w programie LibreOffice Writer

Program LibreOffice Writer zawiera liczne narzędzia do publikowania na komputerze i rysowania, które pomagają w tworzeniu dokumentów w profesjonalnym stylu, takich jak broszury, biuletyny i zaproszenia. Możesz formatować swoje dokumenty za pomocą układów wielokolumnowych, ramek, grafiki , tabel i innych obiektów.

Obliczenia

Dokumenty tekstowe w programie LibreOffice mają zintegrowaną funkcję obliczeń, która jest pomocna w wykonywaniu zaawansowanych obliczeń lub tworzeniu relacji logicznych. W dokumencie tekstowym można łatwo utworzyć tabelę w celu wykonania obliczeń.

Tworzenie rysunków

Za pomocą narzędzia rysowania programu LibreOffice Writer można tworzyć rysunki, grafikę, legendy i inne typy rysunków bezpośrednio w dokumentach tekstowych.

Wstawianie grafiki

W dokumencie tekstowym możesz umieszczać obrazy w różnych formatach, w tym obiekty graficzne zapisane w formacie JPG i GIF. Ponadto Galeria udostępnia kolekcję klipartów, a Fontwork – Galeria pozwala na tworzenie niesamowitych efektów czcionek.

Wszechstronny interfejs aplikacji

Interfejs programu został zaprojektowany w taki sposób, aby można go było konfigurować zgodnie z własnymi preferencjami, w tym dostosowywać ikony i menu. Różne okna programów, takie jak okno Style lub Nawigator, można ustawić jako okna pływające w dowolnym miejscu na ekranie. Możesz także dokować niektóre okna do krawędzi obszaru roboczego.

Kopiowanie metodą "przeciągnij i upuść"

Funkcja przeciągnij i upuść umożliwia szybką i wydajną pracę z dokumentami tekstowymi w pakiecie LibreOffice. Tą metodą można na przykład kopiować obiekty, takie jak grafiki z Galerii, z jednej lokalizacji do drugiej w tym samym dokumencie lub między otwartymi dokumentami pakietu LibreOffice.

Funkcje pomocy

Dostępny system pomocy stanowi pełne źródło informacji na temat programów pakietu LibreOffice, w tym wskazówek pomocnych w wykonywaniu prostych i skomplikowanych zadań.

Prosimy o wsparcie!