Właściwości programu LibreOffice Writer

Program LibreOffice Writer umożliwia projektowanie i tworzenie dokumentów tekstowych zawierających elementy graficzne, tabele i wykresy. Dokumenty możesz zapisywać w wielu formatach, w tym w standardowym formacie OpenDocument (ODF), w formacie Microsoft Word .doc lub w HTML. Możesz także łatwo eksportować dokument do formatu PDF (Portable Document Format).

Pisanie

Program LibreOffice Writer umożliwia tworzenie podstawowych dokumentów, np. notatek, faksów, listów, życiorysów i scalanie dokumentów, a także długich, złożonych dokumentów składających się z wielu części uzupełnionych bibliografiami, tabelami informacyjnymi i indeksami.

LibreOffice Writer also includes such useful features as a spellchecker, a thesaurus, AutoCorrect, and hyphenation as well as a variety of templates for almost every purpose. You can also create your own templates using the wizards.

Projektowanie i tworzenie struktur

LibreOffice offers a wide variety of options to design documents. Use the Styles window to create, assign and modify styles for paragraphs, individual characters, frames and pages. In addition, the Navigator helps you to quickly move around inside your documents, lets you look at your document in an outline view, and keeps track of the objects that you have inserted into your document.

W dokumentach tekstowych można także tworzyć różne indeksy i tabele. Można definiować strukturę i wygląd indeksów oraz tabel zależnie od własnych wymagań. Aktywne hiperłącza i zakładki umożliwiają przechodzenie bezpośrednio do odpowiednich elementów tekstu.

DTP w programie LibreOffice Writer

LibreOffice Writer contains numerous desktop publishing and drawing tools to assist you in creating professionally styled documents, such as brochures, newsletters and invitations. You can format your documents with multi-column layouts, frames, graphics, tables, and other objects.

Obliczenia

Dokumenty tekstowe w programie LibreOffice mają zintegrowaną funkcję obliczeń, która jest pomocna w wykonywaniu zaawansowanych obliczeń lub tworzeniu relacji logicznych. W dokumencie tekstowym można łatwo utworzyć tabelę w celu wykonania obliczeń.

Tworzenie rysunków

Za pomocą narzędzia rysowania programu LibreOffice Writer można tworzyć rysunki, grafikę, legendy i inne typy rysunków bezpośrednio w dokumentach tekstowych.

Wstawianie grafiki

W dokumencie tekstowym możesz umieszczać obrazy w różnych formatach, w tym obiekty graficzne zapisane w formacie JPG i GIF. Ponadto Galeria udostępnia kolekcję klipartów, a Galeria Fontwork pozwala na tworzenie niesamowitych efektów czcionek.

Wszechstronny interfejs aplikacji

The program interface is designed so that you can configure it according to your preferences, including customizing icons and menus. You can position various program windows, such as the Styles window or the Navigator as floating windows anywhere on the screen. You can also dock some windows to the edge of the workspace.

Kopiowanie metodą "przeciągnij i upuść"

Funkcja przeciągnij i upuść umożliwia szybką i wydajną pracę z dokumentami tekstowymi w pakiecie LibreOffice. Tą metodą można na przykład kopiować obiekty, takie jak grafiki z Galerii, z jednej lokalizacji do drugiej w tym samym dokumencie lub między otwartymi dokumentami pakietu LibreOffice.

Funkcje pomocy

Dostępny system Pomocy stanowi pełne źródło informacji na temat programów pakietu LibreOffice, w tym wskazówek pomocnych w wykonywaniu prostych i skomplikowanych zadań.

Please support us!