Pasek obiektów tekstowych

Zawiera polecenia formatowania tekstu w obiekcie rysunkowym. Pasek Obiekt tekstowy jest wyświetlany po dwukrotnym kliknięciu wewnątrz obiektu rysunkowego.

Nazwa czcionki

Umożliwia wybranie nazwy czcionki z listy lub bezpośrednie wprowadzenie jej z klawiatury.

Można wprowadzić nazwy kilku czcionek, rozdzielając je średnikami. Program LibreOffice wykorzystuje następną czcionkę w podanej kolejności, jeśli poprzednia nie jest dostępna.

Ikona

Nazwa czcionki

Rozmiar czcionki

Umożliwia wybranie rozmiaru czcionki z listy lub wprowadzenie rozmiaru ręcznie.

Pogrubione

Pogrubia zaznaczony tekst. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, całe słowo zostaje pogrubione. Jeśli zaznaczony tekst lub wyraz jest już pogrubiony, pogrubienie jest usuwane.

Icon Bold

Pogrubione

Kursywa

Zamienia zaznaczony tekst na kursywę. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, całe słowo jest zmieniane na kursywę. Jeśli zaznaczony tekst jest już pisany kursywą, formatowanie to jest usuwane.

Icon Italic

Kursywa

Podkreślenie

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

Podkreślenie

Indeks górny

Zmniejsza rozmiar czcionki zaznaczonego tekstu i podnosi tekst powyżej linii podstawowej.

Ikona

Indeks górny

Indeks dolny

Zmniejsza rozmiar czcionki zaznaczonego tekstu i umieszcza tekst poniżej linii podstawowej.

Ikona

Indeks dolny

Do lewej

Wyrównuje zaznaczone akapity do lewego marginesu strony.

Icon Align Left

Wyrównaj do lewej

Do środka

Wyrównuje zaznaczone akapity do środka strony.

Icon Centered

Do prawej

Wyrównuje zaznaczone akapity do prawego marginesu strony.

Icon Align Right

Wyrównaj do prawej

Wyrównaj do lewej i prawej

Wyrównuje zaznaczone akapity do lewego i prawego marginesu strony. Można również określić opcje wyrównania ostatniego wiersza akapitu. W tym celu należy wybrać Format - Akapit - Wyrównanie.

Icon Justified

Do lewej i prawej

Obsługa języków azjatyckich

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

Kierunek tekstu od lewej do prawej

Określa poziomy kierunek tekstu.

Ikona kierunku tekstu od lewej do prawej

Kierunek tekstu od lewej do prawej

Kierunek tekstu z góry na dół

Określa pionowy kierunek tekstu.

Ikona kierunku tekstu z góry na dół

Kierunek tekstu z góry na dół

Zaznacz wszystko

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Icon

Select All

Znak

Zmienia czcionkę i formatowanie czcionki zaznaczonych znaków.

Ikona znaku

Znak

Akapit

Tutaj można definiować wcięcia, odstępy, wyrównanie i rozmieszczenie linii aktualnie wybranego akapitu.

Ikona akapitu

Akapit

Prosimy o wsparcie!