Pasek obiektu OLE

Pasek Obiekt OLE pojawia się po wybraniu obiektów i zawiera najważniejsze funkcje formatowania i pozycjonowania obiektów.

Ustaw styl akapitu

Przypisuje styl do bieżącego akapitu, wybranych akapitów lub wybranego obiektu.

Ustaw styl akapitu

Ustaw styl akapitu

Bez opływania

Umieszcza obiekt w osobnym wierszu dokumentu. Tekst dokumentu jest wyświetlany ponad i pod obiektem, ale nie po jego bokach.To ustawienie można także wybrać na zakładce Opływanie.

Ikona wyłączenia opływania

Wyłącz opływanie

Opływanie

Otacza obiekt tekstem wzdłuż czterech krawędzi.Ta ikona umożliwia korzystanie z opcji Opływanie obustronne na zakładce Opływanie.

Ikona włączenia opływania

Włącz opływanie

Na wskroś

Umieszcza obiekt przed tekstem. Ten sam efekt można uzyskać za pomocą zakładki Opływanie.

Ikona zawijania

Na wskroś

Wyrównaj do lewej

Wyrównuje lewe krawędzie zaznaczonych obiektów. Jeśli w Draw lub Impress zaznaczony jest tylko jeden obiekt, lewa krawędź obiektu jest wyrównana do lewego marginesu strony.

Ikona do lewej

Do lewej

Do środka w poziomie

Wyśrodkowuje zaznaczone obiekty w poziomie. Jeśli tylko jeden obiekt jest zaznaczony w Draw lub Impress, środek obiektu jest wyrównany do poziomego środka strony.

Ikona do środka

Do środka

Wyrównaj do prawej

Wyrównuje prawe krawędzie zaznaczonych obiektów. Jeśli w Impress lub Draw wybrano tylko jeden obiekt, prawa krawędź obiektu zostanie wyrównana do prawego marginesu strony.

Ikona do prawej

Do prawej

Wyrównaj do góry

Wyrównuje w pionie górne krawędzie zaznaczonych obiektów. Jeśli tylko jeden obiekt jest zaznaczony w Draw lub Impress, górna krawędź obiektu jest wyrównana do górnego marginesu strony.

Ikona do góry

Do góry

Wyrównaj do środka w pionie

Wyśrodkowuje zaznaczone obiekty w pionie. Jeśli tylko jeden obiekt jest zaznaczony w Draw lub Impress, środek obiektu jest wyrównany do pionowego środka strony.

Ikona do środka

Do środka

Wyrównaj do dołu

Wyrównuje w pionie dolne krawędzie zaznaczonych obiektów. Jeżeli w programie Impress lub Draw jest zaznaczony tylko jeden obiekt, dolna krawędź tego obiektu wyrównywana jest do dolnego marginesu strony.

Ikona do dołu

Do dołu

Krawędzie

Kliknięcie ikony Krawędzie powoduje otwarcie paska narzędzi Krawędzie, gdzie można zmodyfikować krawędzie obszaru arkusza lub obiektu.

Ikona krawędzi

Krawędzie

Styl linii

Kliknięcie tej ikony powoduje otwarcie paska Styl linii, za pomocą którego można zmienić styl linii krawędzi.

Ikona stylu linii

Styl linii

Kolor krawędzi

Kliknij ikonę Kolor linii obramowania. Zostanie wyświetlony pasek narzędzi Kolor krawędzi, za pomocą którego można zmienić kolor krawędzi obiektu.

Ikona

Kolor linii obramowania

Właściwości obiektu

Otwiera okno dialogowe, w którym można zmodyfikować właściwości wybranego obiektu, na przykład jego rozmiar i nazwę.

Ikona właściwości obiektu

Właściwości obiektu

Przesuń na wierzch

Przesuwa zaznaczony obiekt na samą górę w kolejności rozmieszczenia, tak że znajduje się przed pozostałymi obiektami.

Ikona przesuwania na wierzch

Przesuń na wierzch

Przesuń na spód

Przesuwa zaznaczony obiekt na spód w kolejności rozmieszczania, tak by znajdował się za pozostałymi obiektami.

Ikona przesunięcia do tyłu

Przesuń na spód

Zakotwiczenie

Pozwala przełączać się między opcjami zakotwiczenia.

Ikona zakotwiczenia

Zakotwiczenie

Prosimy o wsparcie!