OLE Object Bar

The OLE Object bar appears when objects are selected, and contains the most important functions for formatting and positioning objects.

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Ustaw styl akapitu

Ustaw styl akapitu

Bez opływania

Umieszcza obiekt w osobnym wierszu dokumentu. Tekst dokumentu jest wyświetlany ponad i pod obiektem, ale nie po jego bokach.To ustawienie można także wybrać na zakładce Opływanie.

Wrap Off Icon

Wyłącz opływanie

Opływanie

Otacza obiekt tekstem wzdłuż czterech krawędzi.Ta ikona umożliwia korzystanie z opcji Opływanie obustronne na zakładce Opływanie.

Wrap On Icon

Włącz opływanie

Na wskroś

Umieszcza obiekt przed tekstem. Ten sam efekt można uzyskać za pomocą zakładki Opływanie.

Wrap Through Icon

Na wskroś

Wyrównaj do lewej

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Icon Left

Do lewej

Do środka w poziomie

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Icon Centered

Do środka

Wyrównaj do prawej

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Icon Right

Do prawej

Wyrównaj do góry

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Icon Top

Do góry

Wyrównaj do środka w pionie

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Icon Centered

Do środka

Wyrównaj do dołu

Wyrównuje w pionie dolne krawędzie zaznaczonych obiektów. Jeżeli w programie Impress lub Draw jest zaznaczony tylko jeden obiekt, dolna krawędź tego obiektu wyrównywana jest do dolnego marginesu strony.

Icon Bottom

Do dołu

Krawędzie

Kliknięcie ikony Krawędzie powoduje otwarcie paska narzędzi Krawędzie, gdzie można zmodyfikować krawędzie obszaru arkusza lub obiektu.

Ikona

Krawędzie

Styl linii

Kliknięcie tej ikony powoduje otwarcie paska Styl linii, za pomocą którego można zmienić styl linii krawędzi.

Ikona

Styl linii

Kolor krawędzi

Kliknij ikonę Kolor linii obramowania. Zostanie wyświetlony pasek narzędzi Kolor krawędzi, za pomocą którego można zmienić kolor krawędzi obiektu.

Ikona

Kolor linii obramowania

Właściwości obiektu

Opens a dialog where you can modify the properties of the selected object, for example, its size and name.

Icon Object Properties

Właściwości obiektu

Przesuń na wierzch

Przesuwa zaznaczony obiekt na samą górę w kolejności rozmieszczenia, tak że znajduje się przed pozostałymi obiektami.

Icon Bring to Front

Przesuń na wierzch

Przesuń na spód

Przesuwa zaznaczony obiekt na spód w kolejności rozmieszczania, tak by znajdował się za pozostałymi obiektami.

Icon Send to Back

Przesuń na spód

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

Icon Anchor

Anchor

Please support us!