Pasek ramki

Jeśli zostanie wybrana ramka, na pasku Ramkasą dostępne najważniejsze funkcje formatowania i rozmieszczania ramki.

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Ustaw styl akapitu

Ustaw styl akapitu

Wyłącz opływanie

Umieszcza obiekt w osobnym wierszu dokumentu. Tekst dokumentu jest wyświetlany ponad i pod obiektem, ale nie po jego bokach.

You can also choose this setting on the Wrap tab page.

Wrap Off Icon

Wyłącz opływanie

Włącz opływanie

Otacza obiekt tekstem wzdłuż czterech krawędzi.

This icon represents the Page Wrap option on the Wrap tab page.

Wrap On Icon

Włącz opływanie

Na wskroś

Umieszcza obiekt przed tekstem.

You can also define this setting on the Wrap tab page.

Wrap Through Icon

Na wskroś

Wyrównaj do lewej

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Icon Left

Do lewej

Do środka w poziomie

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Icon Centered

Do środka

Wyrównaj do prawej

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Icon Right

Do prawej

Wyrównaj do góry

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Icon Top

Do góry

Wyrównaj do środka w pionie

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Icon Centered

Do środka

Wyrównaj do dołu

Wyrównuje w pionie dolne krawędzie zaznaczonych obiektów. Jeżeli w programie Impress lub Draw jest zaznaczony tylko jeden obiekt, dolna krawędź tego obiektu wyrównywana jest do dolnego marginesu strony.

Icon Bottom

Do dołu

Krawędzie

Kliknięcie ikony Krawędzie powoduje otwarcie paska narzędzi Krawędzie, gdzie można zmodyfikować krawędzie obszaru arkusza lub obiektu.

Ikona

Krawędzie

Styl linii

Kliknięcie tej ikony powoduje otwarcie paska Styl linii, za pomocą którego można zmienić styl linii krawędzi.

Ikona

Styl linii

Kolor krawędzi

Kliknij ikonę Kolor linii obramowania. Zostanie wyświetlony pasek narzędzi Kolor krawędzi, za pomocą którego można zmienić kolor krawędzi obiektu.

Ikona

Kolor linii obramowania

Kolor tła

Kliknij, aby otworzyć pasek narzędzi, gdzie można kliknąć kolor tła akapitu. Kolor stosowany jest do tła bieżącego akapitu lub wybranych akapitów.

Icon Background color

Kolor tła

Właściwości ramki

Wstawia ramkę, za pomocą której można utworzyć układ jednej lub więcej kolumn z tekstem i obiektami.

Icon Frame Properties

Właściwości ramki

Przesuń na wierzch

Przesuwa zaznaczony obiekt na samą górę w kolejności rozmieszczenia, tak że znajduje się przed pozostałymi obiektami.

Icon Bring to Front

Przesuń na wierzch

Przesuń na spód

Przesuwa zaznaczony obiekt na spód w kolejności rozmieszczania, tak by znajdował się za pozostałymi obiektami.

Icon Send to Back

Przesuń na spód

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

Icon Anchor

Anchor

Link Frames

Łączy wybraną ramkę z następną. Tekst jest automatycznie przenoszony z jednej ramki do kolejnej.

Icon Link Frames

Połącz ramki

Rozłącz ramki

Przerywa połączenie między ramkami. Można zerwać tylko połączenie między zaznaczoną ramką a ramką docelową.

Ikona

Rozłącz ramki

Please support us!