Pasek ramki

Jeśli zostanie wybrana ramka, na pasku Ramka są dostępne najważniejsze funkcje formatowania i rozmieszczania ramki.

Ustaw styl akapitu

Przypisuje styl do bieżącego akapitu, wybranych akapitów lub wybranego obiektu.

Ustaw styl akapitu

Ustaw styl akapitu

Wyłącz opływanie

Umieszcza obiekt w osobnym wierszu dokumentu. Tekst dokumentu jest wyświetlany ponad i pod obiektem, ale nie po jego bokach.

Możesz także wybrać to ustawienie na karcie Zawijanie.

Ikona wyłączenia opływania

Wyłącz opływanie

Włącz opływanie

Otacza obiekt tekstem wzdłuż czterech krawędzi.

Ta ikona przedstawia opcję Zawijanie strony na karcie Zawijanie.

Ikona włączenia opływania

Włącz opływanie

Na wskroś

Umieszcza obiekt przed tekstem.

Możesz także zdefiniować to ustawienie na stronie karty Zawijanie.

Ikona zawijania

Na wskroś

Wyrównaj do lewej

Wyrównuje lewe krawędzie zaznaczonych obiektów. Jeśli w Draw lub Impress zaznaczony jest tylko jeden obiekt, lewa krawędź obiektu jest wyrównana do lewego marginesu strony.

Ikona do lewej

Do lewej

Do środka w poziomie

Wyśrodkowuje zaznaczone obiekty w poziomie. Jeśli tylko jeden obiekt jest zaznaczony w Draw lub Impress, środek obiektu jest wyrównany do poziomego środka strony.

Ikona do środka

Do środka

Wyrównaj do prawej

Wyrównuje prawe krawędzie zaznaczonych obiektów. Jeśli w Impress lub Draw wybrano tylko jeden obiekt, prawa krawędź obiektu zostanie wyrównana do prawego marginesu strony.

Ikona do prawej

Do prawej

Wyrównaj do góry

Wyrównuje w pionie górne krawędzie zaznaczonych obiektów. Jeśli tylko jeden obiekt jest zaznaczony w Draw lub Impress, górna krawędź obiektu jest wyrównana do górnego marginesu strony.

Ikona do góry

Do góry

Wyrównaj do środka w pionie

Wyśrodkowuje zaznaczone obiekty w pionie. Jeśli tylko jeden obiekt jest zaznaczony w Draw lub Impress, środek obiektu jest wyrównany do pionowego środka strony.

Ikona do środka

Do środka

Wyrównaj do dołu

Wyrównuje w pionie dolne krawędzie zaznaczonych obiektów. Jeżeli w programie Impress lub Draw jest zaznaczony tylko jeden obiekt, dolna krawędź tego obiektu wyrównywana jest do dolnego marginesu strony.

Ikona do dołu

Do dołu

Krawędzie

Kliknięcie ikony Krawędzie powoduje otwarcie paska narzędzi Krawędzie, gdzie można zmodyfikować krawędzie obszaru arkusza lub obiektu.

Ikona krawędzi

Krawędzie

Styl linii

Kliknięcie tej ikony powoduje otwarcie paska Styl linii, za pomocą którego można zmienić styl linii krawędzi.

Ikona stylu linii

Styl linii

Kolor krawędzi

Kliknij ikonę Kolor linii obramowania. Zostanie wyświetlony pasek narzędzi Kolor krawędzi, za pomocą którego można zmienić kolor krawędzi obiektu.

Ikona

Kolor linii obramowania

Kolor tła

Kliknij, aby otworzyć pasek narzędzi, gdzie można kliknąć kolor tła akapitu. Kolor stosowany jest do tła bieżącego akapitu lub wybranych akapitów.

Ikona koloru tła

Kolor tła

Właściwości ramki

Wstawia ramkę, za pomocą której można utworzyć układ jednej lub więcej kolumn z tekstem i obiektami.

Ikona właściwości ramki

Właściwości ramki

Przesuń na wierzch

Przesuwa zaznaczony obiekt na samą górę w kolejności rozmieszczenia, tak że znajduje się przed pozostałymi obiektami.

Ikona przesuwania na wierzch

Przesuń na wierzch

Przesuń na spód

Przesuwa zaznaczony obiekt na spód w kolejności rozmieszczania, tak by znajdował się za pozostałymi obiektami.

Ikona przesunięcia do tyłu

Przesuń na spód

Zakotwiczenie

Pozwala przełączać się między opcjami zakotwiczenia.

Ikona zakotwiczenia

Zakotwiczenie

Połącz ramki

Łączy wybraną ramkę z następną. Tekst jest automatycznie przenoszony z jednej ramki do kolejnej.

Ikona łączenia ramek

Połącz ramki

Rozłącz ramki

Przerywa połączenie między ramkami. Można zerwać tylko połączenie między zaznaczoną ramką a ramką docelową.

Ikona rozłączenia ramek

Rozłącz ramki

Prosimy o wsparcie!