Pasek formuły

Za pomocą paska Formuła można tworzyć i wstawiać obliczenia w dokumencie tekstowym. Aby włączyć pasek Formuła, należy nacisnąć klawisz F2.

Adres komórki

Wyświetla pozycję kursora komórki w tabeli.

Formuła

Otwiera podmenu, z którego można wstawić formułę do komórki tabeli. Umieść kursor w komórce tabeli lub w miejscu dokumentu, w którym ma być wyświetlony wynik. Kliknij ikonę Formuła i wybierz żądaną formułę z menu.

Ikona formuły na pasku narzędzi Tabela

Formuła

Anuluj

Usuwa zawartość linii wprowadzania i zamyka pasek formuły.

Ikona

Anuluj

Zastosuj

Przenosi zawartość wiersza wprowadzania do dokumentu i zamyka pasek formuły. Zawartość wiersza wprowadzania jest wstawiana w miejscu kursora w dokumencie.

Ikona zastosowywania

Zastosuj

Obszar formuły

Pozwala utworzyć formułę, wpisując ją bezpośrednio w wierszu wprowadzania lub klikając ikonę Formuła, aby wyświetlić formuły w podmenu.

Obszar formuły z formułą

Obszar formuły

Prosimy o wsparcie!