Linijki

Linijki wyświetlają wymiary strony, pozycje tabulatorów, wcięć, krawędzi oraz kolumn. Możesz je modyfikować na linijce przy pomocy myszy.

Klikając dwukrotnie linijkę, można otworzyć okno dialogowe Akapit i przypisać bezpośrednie formatowanie akapitu dla bieżącego akapitu lub wybranych akapitów.

Ustawianie tabulatorów

Za pomocą myszy na linijce ustaw tabulatory bieżącego akapitu lub wszystkich zaznaczonych akapitów.

Setting Indents, Margins, and Columns

Wcięcia i marginesy bieżącego akapitu lub wszystkich zaznaczonych akapitów można definiować za pomocą myszy.

Please support us!