Podgląd wydruku

Pasek podglądu wydruku pojawia się jeżeli oglądasz bieżący dokument w trybie podglądu wydruku.

Podgląd pojedynczej strony

Wyświetla po jednej stronie w oknie podglądu wydruku.

Ikona podglądu pojedynczej strony

Podgląd pojedynczej strony

Podgląd dwóch stron

Wyświetla dwie strony w oknie Podglądu wydruku. Strony nieparzyste są zawsze wyświetlane po prawej stronie, a parzyste po lewej.

Ikona podglądu dwóch stron

Podgląd dwóch stron

Podgląd książkowy

Wybierz, aby wyświetlić pierwszą stronę po prawej stronie w podglądzie wydruku. Jeśli nie wybrano, pierwsza strona zostanie wyświetlona po lewej stronie podglądu.

Ikona podglądu książkowego

Podgląd książkowy

Podgląd wielu stron

Określa liczbę stron wyświetlanych na ekranie. Kliknij strzałkę, która znajduje się obok ikony, aby otworzyć siatkę umożliwiającą zaznaczenie liczby wyświetlanych stron za pomocą wierszy i kolumn w podglądzie.

Ikona podglądu wielu stron

Podgląd wielu stron

Przechodzi do pierwszej strony dokumentu. Ta funkcja jest aktywna tylko po wybraniu funkcji Podgląd wydruku z menu Plik.

Ikona pierwszej strony

Poprzednia strona

Powrót do poprzedniej strony w dokumencie. Ta funkcja jest aktywna tylko po wybraniu funkcji Podgląd wydruku w menu Plik.

Ikona poprzedniej strony

Poprzednia strona

Przeskocz do określonej strony

Aby przejść do określonej strony w Podglądzie wydruku, wpisz numer strony w polu wprowadzania, a następnie naciśnij Enter.

Następna strona

Przechodzi do następnej strony dokumentu. Ta funkcja jest aktywna tylko po wybraniu funkcji Podgląd wydruku z menu Plik.

Ikona następnej strony

Następna strona

Przechodzi do ostatniej strony dokumentu. Ta funkcja jest aktywna tylko po wybraniu funkcji Podgląd wydruku z menu Plik.

Ikona ostatniej strony

Pomniejsz

Zmniejsza powiększenie w celu wyświetlenia większej części dokumentu w zmniejszonym rozmiarze.

Ikona pomniejszania

Pomniejsz

Powiększenie podglądu

Określa poziom powiększenia poglądu wydruku.

Powiększ

Powiększa podgląd w celu wyświetlenia szczegółów dokumentu.

Ikona powiększania

Powiększ

Pełny ekran

Pokazuje lub ukrywa menu i paski narzędzi w programie Writer lub Calc. Aby wyjść z trybu pełnego ekranu, kliknij przycisk Pełny ekran lub naciśnij klawisz Esc.

Ikona

Widok pełnoekranowy (w trybie podglądu wydruku)

Drukuj

Otwórz okno dialogowe Drukuj.

Ikona druku

Drukuj

Zamknij podgląd

Wyjdź z podglądu wydruku.

Ikona zamknięcia podglądu

Zamknij podgląd

Prosimy o wsparcie!