Podgląd wydruku

Pasek podglądu wydruku pojawia się jeżeli oglądasz bieżący dokument w trybie podglądu wydruku.

Poprzednia strona

Moves back to the previous page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon Previous Page

Poprzednia strona

Następna strona

Przechodzi do następnej strony dokumentu. Ta funkcja jest aktywna tylko po wybraniu funkcji Podgląd wydruku z menu Plik.

Icon Next Page

Następna strona

Przechodzi do pierwszej strony dokumentu. Ta funkcja jest aktywna tylko po wybraniu funkcji Podgląd wydruku z menu Plik.

Icon First Page

Przechodzi do ostatniej strony dokumentu. Ta funkcja jest aktywna tylko po wybraniu funkcji Podgląd wydruku z menu Plik.

Icon Last Page

Podgląd dwóch stron

Wyświetla dwie strony w oknie Podglądu wydruku. Strony nieparzyste są zawsze wyświetlane po prawej stronie, a parzyste po lewej.

Icon Two Pages Preview

Podgląd dwóch stron

Określa liczbę stron wyświetlanych na ekranie. Kliknij strzałkę, która znajduje się obok ikony, aby otworzyć siatkę umożliwiającą zaznaczenie liczby wyświetlanych stron za pomocą wierszy i kolumn w podglądzie.

Ikona

Podgląd wielu stron

Podgląd książkowy

Select to display the first page on the right side in the print preview. If not selected, the first page is displayed on the left side of the preview.

ikona podglądu książkowego

Podgląd książkowy

Powiększ

Powiększa podgląd w celu wyświetlenia szczegółów dokumentu.

Pomniejsz

Zmniejsza powiększenie w celu wyświetlenia większej części dokumentu w zmniejszonym rozmiarze.

Powiększenie podglądu

Określa poziom powiększenia poglądu wydruku.

Pełny ekran

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Icon

Widok pełnoekranowy (w trybie podglądu wydruku)

Please support us!